POLITA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala în vigoare.

 1. Informatii generale

Societatea S.C. Domeniile Adamclisi SRL, persoana juridica româna, cu sediul social in Aleea Monumentului No. 1, Adamclisi Constanta, 907010, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub J40/11286/2005, Cod unic de inregistrare (CUI) RO 17725399, („Societatea“), are calitatea de operator, în conformitate cu GDPR, ca societate ce face parte din  S.C. Domeniile Adamclisi SRL – companie ce activeaza in domeniul vitivinicol. Datele de contact ale responsabilului Societatii cu protecţia datelor sunt e-mail: dpo@domeniileadamclisi.com, telefon:

Categorii de operatori împuterniciţi:

 • specialiştii IT care se ocupă de mentenanţa, modificarea site-ului, supravegherea atacurilor informatice, auditarea instrumentelor de securitate utilizate;
 • furnizori de servicii la cerere pentru clienţii noştri;

Datele personale pe care ni le furnizati sunt stocate la nivel fizic pe adresa e-mail (Outlook) a angajatului care v-a furnizat răspunsurile din partea operatorului asociat respectiv, pe o singură adresă a prestatorului de servicii, iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea [Romarg SRL] şi cu acces permis operatorilor asociaţi şi care indeplineste cele mai inalte standarde de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT. Politica de confidenţialitate a acestui furnizor de servicii o gasiti aici.

Scopul prelucrarii

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • in scopul furnizarii de produse / informatii din domeniul vitivinicol;
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
 • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii ( e.g. în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate şi efectuarea plăţilor aferente; pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe);
 • in urmatoarele scopuri, toate vizand domeniul vitivinicol, în masura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele :
  • Inregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor on-line
  • Furnizarea de informatii cu privire la evenimentele Societatii
  • Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societatii referitor la gradul de multumire a clientilor
  • Pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile şi produsele noastre;
  • Pentru a vă transmite news-letter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care veţi fi informaţi cu toate noutăţile apărute;
  • Pentru corespondenţa ulterioară cu dumneavoastră;
 • Pentru procesarea comenzilor efectuate de dvs, pe site, până la livrarea comenzilor efectuata de catre un curier la adresa indicata de dvs.;
 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 • contractul de prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte prin inregistrarea unei comenzi direct pe site-ul nostru, livrandu-ne informatii cu caracter personal in vederea livrarii in conditii optime a produselor comandate.
 • indeplinirea unei obligatii legale;
 • interesul legitim al Societatii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricerei activitati ilegale sau care prejudiciaza Societatea;
 • in plus, în masura în care aţi fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezintă un scop aditional prelucrării datelor personale în vederea executării livrarii produselor la care sunteti parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.
 1. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de produse si servicii/ imputerniciti:

 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor din domeniul vitivinicol si curierat;
 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari)
 • furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare.

Durata pastrarii

Datele Dumneavoastra personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societatii.

În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, se va avea în vedere Politica de utilizare a modulelor cookies vizibila aici.

 1. Drepturile dumneavoastra

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa dpo@domeniileadamclisi.com prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Opţiunea de retragere a acordului este disponibilă şi pe site, prin accesarea butonului „dezabonare” sau aici. Retragerea acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale are ca efect incetarea comunicărilor şi prelucrării, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.

Toate drepturile mentionate mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul S.C. Domeniile Adamclisi SRL, din Aleea Monumentului No. 1, Adamclisi Constanta, 907010, Romania sau la adresa de email: dpo@domeniileadamclisi.com cu referinta “solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa inaintata autorităţii competente.

În toate situaţiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identitatăţii.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

In cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: dpo@domeniileadamclisi.com

         În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitaţi orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ne furnizaţi date despre dumneavoastra care sa demonstreze ca furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dvs directă.

          Puteţi solicita separat să cunoaşteţi dacă sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti putea primi si o copie a formularului completat (a se vedea aici).

Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.  

De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona și la o cale de atac în instanţă.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea (dezactivare cont, vă rugăm selectaţi opţiunea aici);
 • atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.

Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a şterge datele personale sunt:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligaţii legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care S.C. Domeniile Adamclisi SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere – plângerile referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 1. Utilizarea Website-Ului

In mod implicit, site-ul www.domeniileadamclisi.com utilizeaza diferite tipuri de cookie-uri functionale pentru a imbunatati experienta dumneavoastra in utilizarea acestui site. Aveti optiunea de a respinge sau accepta folosirea lor accesând butonul „Acceptă” sau „Refuza la accesarea site-ului. Pentru mai multe informatii despre politica noastra de cookie sau despre cookie-urile utilizate si modalitatile de activare/dezactivare, va rugam sa consultati politica de cookie-uri disponibila la adresa [https://www.domeniileadamclisi.com/privacy-center/cookie-policy/].

Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar in scopul desfașurarii corespondentei cu dumneavoastra. Daca echipa care raspunde de gestionarea mesajelor primite nu va poate raspunde la intrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastra altui serviciu intern sau externalizat. Veti fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul ca cererea dumneavoastra va fi preluata de acel serviciu. Daca aveti intrebari in legatura cu prelucrarea corespondentei dumneavoastra și a datelor cu caracter personal, le puteti include in mesajul pe care ni-l adresati.

Noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile si condiţiile particulare pe care le oferim clienţilor noştri.  Utilizarea canalului specific de social-media este evidentiata pe acest site cu butoane specifice fiecarui canal.

Puteti urmari prezentarile pe care le incarcam pe pagina noastra de YouTube sau puteţi să urmariti linkurile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook. Fiecare canal social-media are propria politica privind modul in care proceseaza datele dumneavoastra personale când accesati site-urile lor.  

De exemplu, daca alegeti sa vizionati unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimtamântul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; daca va uitati la activitatile noastre pe Facebook vi se va cere consimtamântul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii.

Daca aveti nelamuriri sau intrebari legate de utilizarea datelor dumneavoastra personale de catre acele site-uri asociate canalelor media mentionate mai sus, trebuie sa cititi cu atentie politicile de confidentialitate furnizate de acestea, inainte de a le utiliza.

Pentru informatii privind scopul și volumul colectarii datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de catre Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Facebook:   http://www.facebook.com/policy.php

Daca nu doriti ca Facebook sa asocieze contului dumneavoastra de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie sa va deconectati de pe Facebook la accesarea paginii noastre web. Puteti preveni complet incarcarea plug-in-urilor Facebook folosind Add-Ons pentru browser-ul dumneavoastra, de exemplu, cu un “Facebook Blocker”.

Pentru informatii privind scopul și volumul colectarii datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de catre YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Google:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi din afara S.C. Domeniile Adamclisi SRL  în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii S.C. Domeniile Adamclisi SRL sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.

Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastra în baza acestei Politici de confidenţialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe pagina web www.domeniileadamclisi.com şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate.

Continuarea accesului dumneavoastra la continutul site-ului www.domeniileadamclisi.com constituie un accept al politicii noastre de confidentialitate.

Pentru orice sugestii sau reclamatii cu privire la continutul politicii de confidentialitate va rugam sa ne contacti la adresa de e-mail dpo@domeniileadamclisi.com.

Daca doriti sa primiti și prin e-mail aceasta politica de confidentialitate va rugam sa ne transmiteţi solicitarea la adresa de e-mail dpo@domeniileadamclisi.com.

In ipoteza in care datele dv. personale au suferit modificari, iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa: Aleea Monumentului No. 1, Adamclisi Constanta, 907010, Romania sau prin e-mail la adresa: dpo@domeniileadamclisi.com.  

Termenul general de stocare este pe toata perioada colaborarii, cat si ulterior, pe o perioada rezonabilă, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, dupa care vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz.

Link-uri utile:

 • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.