Plantaţiile de viţă-de-vie

Domeniile Adamclisi se întind pe o suprafaţă de 126 ha în localitatea încărcată de istorie – Adamclisi, în sud-estul României.

Tinerele vii nobile îmbracă colinele molcom terasate şi sunt incluse în regiunea europeană protejată de Denumire de Origine (P.D.O.) – D.O.C. ADAMCLISI

Selecţia soiurilor s-a supus unui singur criteriu: calitate.

S-a selecţionat material săditor certificat EU furnizat de una dintre cele mai prestigioase pepiniere europene având în vedere, în special, clonele cu o productivitate scăzută. Înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie s-a realizat în primăvara anului 2008 şi, respectiv, 2009 cu soiuri nobile de struguri: Cabernet Sauvignon, Merlot şi Pinot Noir.

 

vineyard-grapes-wide

Pe lângă aceşti indicatori ai calităţii incontestabile, nu trebuie uitat şi factorul uman: o echipă de profesionişti pasionată şi motivată să obţină vinuri deosebite prin păstrarea tradiţiei viticole româneşti şi abordarea tehnologiilor inovatoare ale zilelor noastre.

Microclimat

Adamclisi este aşezat în sudul Dobrogei, străvechi pământ românesc. Localitatea este străjuită precum o fortăreaţă de braţul vânjos al fluviului Dunărea, semeţul canal Dunăre-Marea Neagră şi nemărginita Mare Neagră. Prezenţa acestor coordonate hidrografice constituie un factor ce modelează microclimatul zonei prin moderarea nuanţelor de excesivitate accentuată a climei continentale.

vineyard

Verile sunt fierbinţi şi uscate, iar iernile sunt aspre şi cu vânturi puternice. Acest microclimat unic asigură un mediu favorabil cultivării viţei-de-vie.

Sol şi topografie

În Adamclisi, textura solului este lutoasă, dezvoltată pe depozite loessoide, carbonatice ceea ce favorizează producerea vinurilor roşii de înaltă calitate.

Prezenţa argilei, a concreţiunilor calcaroase, dar şi amplasamentul viilor în proporţie de peste 78% pe terase şi coline, alături de orientarea rândurilor N-S, conturează subtil personalitatea vinurilor noastre.

</p> <h3>Localizare</h3> <p>

Obiective

  • să creăm vinuri cu personalitate şi caracter;
  • să îmbinăm tradiţia românească cu tehnologia viticolă modernă şi spiritul enologic inovator al vremurilor noastre;
  • să satisfacem gustul şi exigenţele consumatorului şi chiar a celor mai sofisticaţi connoisseurs;
  • să contribuim la promovarea culturii vinului, a respectului pentru pământ, tradiţie, calitate şi consum responsabil de vin

Misiune

Să obţinem vinuri unice, de cea mai înaltă calitate şi originalitate, respectând întocmai adevăratul caracter şi personalitate a terroir-ului. *

*Terroir – Emblema ce îi conferă vinului blazonul individualităţii şi unicităţii.